הגדרות 


 
 
 

 


האם השפה שלך לא נתמכת? תודיע לנו אוֹ
הגדר את מיפוי המקשים המותאמים אישית שלך על ידי לחיצה על המקלדת הווירטואלית מתחת למקש עם העכבר - ערוך: מקש+Shift, מקש, מקש+Alt.
הסר את המיפויים שלך על ידי לחיצה מיפוי מפתח ברירת מחדל.

 
הדפדפן שלך אינו תומך ב-HTML 5 Canvas.
 

+Shift
+Alt
+Shift

+Alt

 
יחידת מהירות:
 
מילים לדקה (WPM)
תווים לדקה (CPM)
 
נושא:
בָּהִיר
אפל
 
עוצמת קול:
 
 
 
 
 

התנהגות הסמן:
הזזת הסמן
סמן סטטי
 


 דקות
 דקות
 דקות