הקלדה עיוורת משחקים

אתה יכול ללמוד הקלדה עיוורת וליהנות. אחד לא מוציא את השני. שחק והקלד מהר יותר. המשחק הראשון עוסק בתרגול דמויות בודדות, במשחק הבא מתרגלים הקלדת המילים השלמות.