היעד הנוכחי
(מילים לדקהתווים / דקות)
0
WPM
רָמָה
היעד הגבוה ביותר שהושג
0
WPM
הסטטיסטיקה של היום
תרגילים שהושלמו
0
תווים מוקלדים מילים מוקלדות
0
זמן האימון
0
15m
25m
45m
1h
סטטיסטיקה כוללת
תרגילים שהושלמו
0
תווים מוקלדים מילים מוקלדות
0
זמן האימון
0
*דיוק ≥ 90%
פרסומת
פרסומת
פרסומת
פרסומת
תתחיל להקליד!
טבלה להתחבא