תרגיל קלדה עיוורת מהיר - שיעור תכנות: C++

לסגור ולהתחיל להקליד

בואו נתמקד בהקלדת קוד C++.

C++ מבוסס על C. הוא דומה ל-C עם מחלקות נוספות. זוהי שפה מכוונת עצמים. כיום יש לו מונחה עצמים, פונקציונלי והוא מאפשר מניפולציה של זיכרון ברמה נמוכה.

C++ משתמש בסוגריים אינטנסיביים מאוד שכן אלה מבחינים בלוקים של קוד. קוד C++ דומה לרוב התחביר של C. זה מאפשר טיפול בחריגים. הוא מכיל ביטויי למבדה (פונקציות אנונימיות).

C++ תוכנן להיות יעיל מכיוון שזו שפה ברמה נמוכה למדי. יש לו הרבה שליטה על הזיכרון. זה טוב עבור תכנות מערכת ותוכנה מוגבלת במשאבים. הוא משמש בפיתוח משחקים ועבור רוב האנשים, מקרה השימוש הזה עשוי להיות המושך ביותר.