תרגיל קלדה עיוורת מהיר - שיעור תכנות: JavaScript

לסגור ולהתחיל להקליד

שיעור זה מלמד כיצד להקליד מהר יותר בקוד JavaScript במקלדת.

JavaScript משתמש בתחביר דומה מאוד ל-Java. זו אחת הסיבות לכך שיש לו "Java" בשמו. למרות של-Java ו-JavaScirpt יש תחביר דומה, שתי השפות הללו שונות מהותית. JavaScript היא שפה פונקציונלית בעוד ש-Java מונחה עצמים. עם זאת, היו כמה שינויים בשתי השפות שאפשרו לכתוב ב-Java קוד פונקציונלי ו-JavaScript קיבל כמה מבני נתונים כמו מחלקות האופייניות לשפה מונחה עצמים.

מה שטוב בפיתוח JavaScript הוא היכולת לפתח קוד במהירות. אתה יכול להפעיל את הקוד שלך באופן מיידי במסוף המפתחים של דפדפנים רבים.

JavaScript נמצא בכל מקום באינטרנט. כדאי ללמוד הקלדה עיוורת של קוד JavaScript.