תרגיל קלדה עיוורת מהיר - שיעור תכנות: PHP

לסגור ולהתחיל להקליד

PHP היא שפת מחשב לשימוש כללי שמטרתה העיקרית היא יצירת דפי אינטרנט.

ניתן לפרוס קוד PHP ברוב שרתי האינטרנט. התוצאה של קוד PHP מורכב יכול להיות כל סוג של נתונים, אבל זה בדרך כלל דף HTML.

הקלדת קוד ב-PHP עם מקלדת מרגישה כמו הקלדת קוד JavaScript עם JQuery מכיוון שסימן $ נמצא בשימוש אינטנסיבי מאוד. סמל דולר משמש כתחילית משתנה. סוג המשתנה אינו צריך להיות מוגדר מראש.

פונקציות ושמות אינם תלויי רישיות, אך שמות משתנים הם תלויי רישיות. מכיוון ש-PHP אינו תלוי בסוגי נתונים, זוהי שפת מחשב מקושרת באופן רופף.

PHP מגדיר הרבה פונקציות שונות. זה גם תומך בהגדרת שיעורים. PHP משתמשת בסוגרים כדי להפריד בין בלוקים של קוד והצהרות, כך שהקלדת אותם היא משמעותית מאוד אם אתה רוצה ללמוד הקלדה עיוורת ב-PHP. בדומה ל-Java, PHP משתמשת בפסיקים כדי לסיים שורות קוד.