תרגיל קלדה עיוורת מהיר - שיעור 2

לסגור ולהתחיל להקליד

כדי להקליד על המקלדת בשיעור זה, אנו משתמשים באצבע האמצע והקמיצה של היד השמאלית והימין. אם אתה רוצה להקליד מהר יותר, עליך להשתמש להקלדה גם באצבעותיך מלבד האצבעות המורה.

השיעור הזה קשה יותר מהשיעור הקודם, אבל זה עדיין שורת המקלדת הבסיסית. כאשר אתה מניח את האצבעות המורה על המקשים עם הבליטות, האצבעות האמצעיות, הקמיצות והאצבעות הקטנות מסודרות על המקשים הבאים בשורה.

כפי שהזכרנו בשיעור הראשון, כמעט כל מי שמקליד במקלדת משתמש באצבעות המורה להקלדה. מי שעדיין מקליד לא נכון, לרוב משתמש באצבע אחת נוספת: האצבע האמצעית או הקמיצה. עם זאת, תלמד להקליד נכון בכל עשר האצבעות.

הנח את האצבעות במצב הבסיס. בזמן שאתה מקליד, אתה למעשה לא צריך להוריד אותם מהמקשים עליהם הם שוכבים. עם זאת, אל תקח את ההצהרה הזו מילולית. האצבעות צריכות להיות מעל המקשים המתאימים, הן לא צריכות לגעת בהן ממש. ההקלדה צריכה להיות נוחה.