טֶקסט - חימום

לסגור ולהתחיל להקליד
הדרך הטובה ביותר להקליד מהר יותר היא ללמוד הקלדה עיוורת