Text - "Procesul" Franz Kafka

închideți și începeți să tastați
M-ai înțeles greșit, spuse K. așezându-se din nou pe treaptă. Dacă ții într-adevăr să mai rămân, o fac cu plăcere; timp am suficient, doar am venit pentru interogatoriu. Cuvintele mele de adineauri aveau doar scopul să te roage să iu întreprinzi nimic în favoarea mea. N-a existat nimic jignitor ta ele, mai ales dacă ții seama că deznodământul procesului îmi este absolut indiferent și că o condamnare m-ar face sj rîd, presupunând, firește, că s-ar ajunge în mod real la u, sfîrșit al procesului, ceea ce mi se pare însă foarte îndoieli^ Mai degrabă cred că lenea, neglijența sau chiar teanij funcționarilor justiției a și dus la întreruperea acțiunii, saj va duce în curând; firește, mai există posibilitatea ca ei $j continue procesul, sperând să se aleagă cu o mită serioasă a la mine; dar au să-și piardă vremea de pomană, pot s-o spu, de pe acum, fiindcă n-am să dau mită nimănui. Mi-ai pute; face un mare serviciu comunicându-i judecătorului & instrucție sau oricărei alte persoane căreia îi place si răspândească veștile mai importante că niciodată, nici unu din trucurile pe care domnii aceștia le posedă din belșug n-t să mă poată îndupleca să dau mită vreunuia dintre ei. Îș pierd vremea de pomană, le poți spune asta deschis. Dt altfel, poate că și-au și dat singuri seama, iar dacă nu și-at dat, n-au decât să afle acum. Astfel, au să-și mai scutească t parte din muncă. E drept că și eu aș fi scutit de câteva mic neajunsuri pe care însă le-aș suporta cu plăcere dacă aș ști ci fiecare dintre ele înseamnă în același timp și o contralovitur! dată împotriva lor. Și aș avea grijă ca așa să fie. Îl cunoști pt judecătorul de instrucție?