Dactilografie - texte

 min.
25 WPM
viteza maximă de 7 zile
ultima viteză
viteză ≥ poartă
grafic
  -
  -
 
-
  -
  -
 
-
  -
  -
 
-
texte în engleză