Vocabular
nou

Învățați vocabularul englezesc tastând cuvinte și fraze din cardurile de vocabular. Rezumatul cardului vă permite să vă verificați progresul și să selectați carduri de vocabular pe care să le învățați.

 
carduri memorate
progres
rezumat

oameni

Aspect

Acasă

Cumpărături

Alimente

Mâncat în oraș

Educație și studiu

Muncă

 
 

Mai multe carduri de vocabular vor fi adăugate în curând.

Setări carduri de vocabular

Fișele de vocabular au setările lor specifice. Puteți face următoarele modificări pentru a vă personaliza experiența de învățare a vocabularului:
 • Alegerea numărului de carduri de vocabular per exercițiu

  Puteți alege câte carduri de vocabular doriți să exersați în timpul unei sesiuni de tastare. Numărul implicit este zece. Selectarea unei cantități mai mici de vocabular poate fi o idee bună dacă ești începător.

 • Alegerea unei variante a limbii engleze

  Puteți alege ce variantă de engleză vor folosi cardurile de vocabular: engleză britanică sau americană. Întrucât există diferențe între cele două, puteți selecta varianta pe care o preferați.

 • Modificarea caracterelor de la tastatură neacceptate

  Dacă aspectul tastaturii nu acceptă anumite caractere speciale sau semne diacritice ale limbii pe care o exersați cu cardurile de vocabular, sistemul poate ignora unele dintre aceste caractere. Caracterele speciale vor fi acceptate ca cele mai apropiate echivalente ale alfabetului latin atunci când este posibil. De exemplu, dacă cuvântul de tastat este único și tastați unico deoarece aspectul dvs. nu acceptă accente, nu va fi considerat o eroare.

Simboluri fonetice în pronunția engleză

Alfabetul Fonetic Internațional (IPA) oferă un set standardizat de simboluri pentru a reprezenta sunetele limbii vorbite. Mai jos sunt prezentate simbolurile IPA pentru pronunția engleză împreună cu exemple și descrieri, inclusiv cum sunt pronunțate aceste sunete în română. Dacă nu există exemple adecvate în română, se oferă exemple în engleză cu sugestia că ar putea fi similare cu cuvintele românești.

Vocale englezești

 • /iː/ - ca în see, pronunțat /siː/ (ca "i" în bine /ˈbi.ne/)
 • /ɪ/ - ca în sit, pronunțat /sɪt/ (ca "i" în fin /fin/)
 • /e/ - ca în bed, pronunțat /bed/ (ca "e" în metru /ˈme.tru/)
 • /æ/ - ca în cat, pronunțat /kæt/ (ca "a" în pas /pas/)
 • /ɑː/ - ca în father, pronunțat /ˈfɑːðə/ (ca "a" în mamă /ˈma.mə/)
 • /ɒ/ - ca în hot, pronunțat /hɒt/ (ca "o" în pot /pot/)
 • /ɔː/ - ca în law, pronunțat /lɔː/ (ca "o" în domn /domn/)
 • /ʊ/ - ca în put, pronunțat /pʊt/ (ca "u" în tub /tub/)
 • /uː/ - ca în blue, pronunțat /bluː/ (ca "u" în mult /mult/)
 • /ʌ/ - ca în cup, pronunțat /kʌp/ (ca "ă" în măr /mər/)
 • /ɜː/ - ca în bird, pronunțat /bɜːd/ (ca "ă" în văzut /vəˈzut/)
 • /ə/ - ca în sofa, pronunțat /ˈsəʊfə/ (ca "ă" în lăsat /ləˈsat/)

Diftongii englezești

 • /eɪ/ - ca în say, pronunțat /seɪ/ (ca "ei" în hei /hej/)
 • /aɪ/ - ca în my, pronunțat /maɪ/ (ca "ai" în mai /maj/)
 • /ɔɪ/ - ca în boy, pronunțat /bɔɪ/ (ca "oi" în doi /doj/)
 • /aʊ/ - ca în now, pronunțat /naʊ/ (ca "au" în aur /ˈaur/)
 • /əʊ/ - ca în go, pronunțat /ɡəʊ/ (ca "ou" în două /ˈdo.wə/)
 • /ɪə/ - ca în here, pronunțat /hɪə/ (ca "ia" în fie /ˈfi.e/)
 • /eə/ - ca în there, pronunțat /ðeə/ (ca "ea" în nea /ne̯a/)
 • /ʊə/ - ca în tour, pronunțat /tʊə/ (ca "ua" în tuată /tuˈatə/)

Consoane englezești

 • /p/ - ca în pat, pronunțat /pæt/ (ca "p" în pat /pat/)
 • /b/ - ca în bat, pronunțat /bæt/ (ca "b" în bat /bat/)
 • /t/ - ca în tap, pronunțat /tæp/ (ca "t" în tată /ˈtatə/)
 • /d/ - ca în dog, pronunțat /dɒɡ/ (ca "d" în dar /dar/)
 • /k/ - ca în cat, pronunțat /kæt/ (ca "c" în cat /kat/)
 • /ɡ/ - ca în go, pronunțat /ɡəʊ/ (ca "g" în gol /ɡol/)
 • /f/ - ca în fun, pronunțat /fʌn/ (ca "f" în foarte /ˈfo̯ar.te/)
 • /v/ - ca în van, pronunțat /væn/ (ca "v" în vază /ˈvazə/)
 • /θ/ - ca în think, pronunțat /θɪŋk/ (ca "th" în engleză think /θɪŋk/, poate fi similar cu "t" în tată /ˈtatə/)
 • /ð/ - ca în this, pronunțat /ðɪs/ (ca "th" în engleză this /ðɪs/, poate fi similar cu "d" în dar /dar/)
 • /s/ - ca în sit, pronunțat /sɪt/ (ca "s" în sit /sit/)
 • /z/ - ca în zoo, pronunțat /zuː/ (ca "z" în zero /ˈze.ro/)
 • /ʃ/ - ca în she, pronunțat /ʃiː/ (ca "ș" în șarpe /ˈʃar.pe/)
 • /ʒ/ - ca în measure, pronunțat /ˈmɛʒə/ (ca "j" în franceză je /ʒə/)
 • /h/ - ca în hat, pronunțat /hæt/ (ca "h" în harta /ˈhar.ta/)
 • /tʃ/ - ca în church, pronunțat /tʃɜːtʃ/ (ca "ci" în ciocolată /ˈt͡ʃo.ko.la.tə/)
 • /dʒ/ - ca în judge, pronunțat /dʒʌdʒ/ (ca "gi" în gigant /d͡ʒiˈɡant/)
 • /m/ - ca în man, pronunțat /mæn/ (ca "m" în mamă /ˈma.mə/)
 • /n/ - ca în no, pronunțat /nəʊ/ (ca "n" în nas /nas/)
 • /ŋ/ - ca în song, pronunțat /sɒŋ/ (ca "ng" în rang /raŋ/)
 • /l/ - ca în light, pronunțat /laɪt/ (ca "l" în lună /ˈlu.nə/)
 • /r/ - ca în red, pronunțat /rɛd/ (ca "r" în roșu /ˈro.ʃu/)
 • /j/ - ca în yes, pronunțat /jɛs/ (ca "i" în iarna /ˈjar.na/)
 • /w/ - ca în we, pronunțat /wiː/ (ca "u" în ua /wa/)

Caracteristici Unice ale Pronunției Engleze

Pronunția engleză este marcată de mai multe caracteristici unice care contribuie la complexitatea și distinctivitatea sa:

 • Diversitatea vocalelor: Engleza are o gamă largă de sunete vocalice, inclusiv numeroși monoftongi și diftongi. Această diversitate poate face ca engleza să fie dificil de stăpânit pentru vorbitorii non-nativi, deoarece mici schimbări în sunetele vocalice pot duce la semnificații diferite.
 • Clustere de consoane: Engleza include adesea clustere complexe de consoane la începutul, mijlocul și sfârșitul cuvintelor. Aceste clustere, cum ar fi "str" în "street" sau "lk" în "milk", pot fi dificile de articulat și necesită mișcări precise ale limbii și gurii.
 • Accent și intonație: Modelele de accent în cuvintele și propozițiile engleze joacă un rol crucial în transmiterea sensului. Accentele primare și secundare din cadrul cuvintelor, precum și accentul la nivel de propoziție, pot schimba focalizarea și interpretarea unei propoziții. Modelele de intonație adaugă, de asemenea, nuanțe emoționale și accent.
 • Litere tăcute: Engleza conține multe cuvinte cu litere tăcute, cum ar fi "k" în "knight" sau "b" în "debt". Aceste litere tăcute sunt rămășițe ale pronunțiilor istorice și pot confunda adesea cursanții.
 • Omofone și omografe: Engleza are multe cuvinte care sună la fel, dar au semnificații diferite (omofone), cum ar fi "to", "two" și "too". Există, de asemenea, cuvinte care sunt scrise la fel, dar au pronunții și semnificații diferite (omografe), cum ar fi "lead" (a conduce) și "lead" (un metal).
 • Legătura și eliziunea: În vorbirea fluentă, vorbitorii de engleză adesea leagă cuvintele împreună și omit anumite sunete (eliziune). De exemplu, "want to" poate deveni "wanna" și "going to" poate deveni "gonna". Aceste fenomene pot face ca engleza vorbită să pară mai rapidă și mai conectată.
 • Accente regionale și dialecte: Pronunția engleză variază semnificativ între diferite regiuni și țări. Variantele britanice, americane, australiene și altele ale englezei au accente și reguli de pronunție caracteristice, ceea ce uneori poate duce la neînțelegeri între vorbitorii de dialecte diferite.
 • Variabilitate fonemică: Același fonem poate fi pronunțat diferit în funcție de poziția sa într-un cuvânt și de sunetele înconjurătoare. Această variabilitate adaugă un strat suplimentar de complexitate pronunției engleze.