Ζώνη δασκάλου

Πρέπει να συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε τη ζώνη δασκάλου

Η ζώνη δασκάλου σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε την ταχύτητα και την ακρίβεια πληκτρολόγησης των μαθητών στο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να συγκεντρώσετε μαθητές σε ομάδες (τάξεις) και να αναθέσετε έργα σε μαθητές μέσα σε αυτές τις ομάδες.

Ενέργειες εντός της ζώνης δασκάλου

Υπάρχουν οι ακόλουθες βασικές ενέργειες που μπορείτε να κάνετε στη ζώνη δασκάλου:

+ τάξη
Μόλις δημιουργήσετε μια τάξη, θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα προβολής τάξης. Η λίστα με όλες τις τάξεις που έχετε δημιουργήσει και τους κωδικούς πρόσβασής τους βρίσκεται σε ένα γραμμωμένο κομμάτι χαρτί στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
+ μαθητής
Προσθήκη μαθητή σε σχολική τάξη.
+ έργο
Ανάθεση έργων σε όλους τους μαθητές μιας δεδομένης τάξης.

Πρόσβαση στην τάξη από μαθητές

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ένα δείγμα σχολικής τάξης. Δύο μαθητές έχουν ήδη ανατεθεί σε αυτήν την τάξη.

κλάση δείγματος
+ μαθητής
κωδικός πρόσβασης μαθητή
Γεωργίου Αγνή
000001
Παππάς Ιωάννης
345345
+ έργο
εργασία στην τάξη
εργασία για το σπίτι
κωδικός πρόσβασης τάξης: C123456

Ένας μαθητής μπορεί να συνδεθεί σε μια τάξη στη ζώνη μαθητών.

Κατά τη δημιουργία μιας κλάσης, μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης σε αυτήν την κλάση. Είναι οι εξής:

 1. Σύνδεση μέσω κωδικού πρόσβασης: Κάθε μαθητής σε μια τάξη έχει έναν κωδικό πρόσβασης. Αυτός είναι ο πιο βασικός τρόπος σύνδεσης σε μια τάξη.
  Παράδειγμα: 000001
 2. Σύνδεση δίνοντας έναν κωδικό πρόσβασης στην τάξη και το ακριβές όνομα (όπως είχε δημιουργηθεί προηγουμένως) ενός υπάρχοντος μαθητή. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτό το όνομα πρέπει να έχει δημιουργηθεί προηγουμένως.
  Παράδειγμα: C123456 + αγνή γεωργίου
 3. Σύνδεση εισάγοντας έναν κωδικό πρόσβασης τάξης και πληκτρολογώντας το όνομα, το ψευδώνυμο κ.λπ. του νέου μαθητή. Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής δημιουργείται μέσα και δεν χρειάζεται ο δάσκαλος να δημιουργήσει αυτόν τον μαθητή μόνος του.
  Παράδειγμα: C123456 + Παπαδόπουλος Ελένη

Ο δάσκαλος μπορεί να αλλάξει Αυτούς τους τρόπους πρόσβασης σε μια τάξη, π.χ., αρχικά, οι μαθητές μπορούν να προσθέσουν τον εαυτό τους στην τάξη, αλλά αργότερα ο δάσκαλος μπορεί να αποκλείσει αυτήν την ικανότητα.

Ανάθεση έργων

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο δάσκαλος μπορεί να παρακολουθεί μόνο τις δραστηριότητες των μαθητών εντός της μαθητικής ζώνης, δηλαδή τα αποτελέσματα των έργων που δημιουργούνται από τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος δεν μπορεί να δει τις δραστηριότητες άλλων μαθητών στο AgileFingers.

Ο δάσκαλος αναθέτει έργα σε ολόκληρη την τάξη, όχι σε μεμονωμένους μαθητές.

Για να εξοντώσετε ένα έργο, κάντε κλικ στον σύνδεσμο + έργο στη σελίδα προβολής μιας τάξης. Μπορείτε να επιλέξετε μαθήματα και κείμενα που θα γίνουν από τους μαθητές σε αυτό το έργο. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα κείμενα που θα προστεθούν στο έργο - αυτά τα κείμενα είναι ορατά μόνο στη ζώνη δασκάλου.

Δύο τύποι έργων μπορούν να αντιστοιχιστούν σε μια τάξη:

 • Εργασία στην τάξη - έργο με χρονικό όριο έως και 90 λεπτά. Είναι κατάλληλο για γρήγορα έργα, ειδικά αυτά που γίνονται σε τάξη. Εάν επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα εργασία στην τάξη έργο, η διάρκεια της εργασίας στην τάξη επαναφέρεται αφού την αποθηκεύσετε.
 • Εργασία για το σπίτι - ένα έργο που έχει ημερομηνία λήξης. Κατάλληλο για έργα που δεν απαιτούν γρήγορο φινίρισμα.

Εάν ένας μαθητής ολοκληρώσει μέρος μιας εργασίας, μπορεί να προβληθεί στην προβολή εργασίας στη ζώνη δασκάλου. Στην περίπτωση της εργασίας στην τάξη, υπάρχει ένα ειδικό κουμπί που ανανεώνει τις βαθμολογίες των μαθητών αφού πατηθεί.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη ζώνη δασκάλων. Μπορείτε να διαγράψετε όλα όσα δημιουργείτε, π.χ. να αφαιρέσετε έναν μαθητή ή μια τάξη. Όλες οι εγγραφές που ανήκουν σε αυτήν την τάξη ή μαθητή, ένα έργο ή οτιδήποτε άλλο δημιουργήσετε θα αφαιρεθούν. Για παράδειγμα, η κατάργηση μιας τάξης θα έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση όλων των μαθητών που έχουν ανατεθεί σε αυτήν και όλων των έργων με τα αποτελέσματα των μαθητών κ.λπ.

Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε ορισμένα γενικά θέματα σχετικά με τη διδασκαλία της πληκτρολόγησης.

AgileFingers στο σχολείο

Το πρόγραμμα AgileFingers δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές να παρακολουθούν συστηματικά την πρόοδο των μαθητών, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων κάθε μαθητή. Με τη δυνατότητα ανάθεσης εργασίας για το σπίτι και τα έργα στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόσουν τα μαθήματα σε διαφορετικά επίπεδα τάξης.

Το AgileFingers δίνει τη δυνατότητα στους δασκάλους να καθοδηγούν τους μαθητές προς την «τυφλό σύστημα», διασφαλίζοντας ότι αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες για αποτελεσματική επικοινωνία και υψηλότερη παραγωγικότητα. Εκτός από τις τυπικές εργασίες που μπορεί να δώσει ο δάσκαλος, οι μαθητές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες του AgileFingers, π.χ. παιχνίδια.

Συλλογή πληκτρολόγησης

Οι ζώνες δασκάλων και μαθητών δεν είναι μόνο για σχολεία. Οποιοσδήποτε μπορεί να συνδεθεί, να δημιουργήσει μια τάξη και να προσθέσει μερικά άτομα που θα κάνουν τα έργα που τους αναθέτουν. Αυτό δεν θα ήταν μια τυπική τάξη, αλλά μια λέσχη δακτυλογράφησης. Οι μαθητές μπορεί να είναι παιδιά ή φίλοι του δημιουργού του κλαμπ. Το AgileFingers είναι ιδανικό για εκπαίδευση στο σπίτι και για τη δημιουργία ενός κλαμπ πληκτρολόγησης για τα παιδιά κάποιου.

Δεν αλλάξαμε την ορολογία για μια λέσχη δακτυλογράφησης. Χρησιμοποιούμε τους ίδιους όρους με μια τυπική σχολική τάξη, αλλά αυτό είναι απλώς μια σύμβαση ονομασίας. Η ουσία είναι η ίδια: υπάρχει ένα άτομο που αναθέτει έργα σε μια ομάδα ανθρώπων (ή μόνο σε ένα άτομο) που μπορεί να έχει εικόνα για τα αποτελέσματα πληκτρολόγησης. Είτε το ονομάζετε κλαμπ πληκτρολόγησης είτε σχολική τάξη, ο στόχος είναι να βοηθήσετε μια ομάδα ανθρώπων να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην πληκτρολόγηση.

Ένας μαθητής μπορεί επίσης να δημιουργήσει μια λέσχη δακτυλογράφησης ως εξωσχολική δραστηριότητα. Μπορεί να είναι ένας επιπλέον τρόπος για να κερδίσετε ένα καλό βαθμό για τη συμμετοχή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστή.

τυφλο συστημα γραφησ

Γιατί να διδάσκω "τυφλο συστημα γραφησ"?

Με το μεγαλύτερο μέρος της διαδικτυακής επικοινωνίας και της εργασίας μας, η ικανότητα να πληκτρολογείτε γρήγορα και με ακρίβεια μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινή παραγωγικότητά του. Η εκμάθηση των δεξιοτήτων «τυφλό συστημα γραφησ» όσο το δυνατόν νωρίτερα είναι ζωτικής σημασίας για τους μαθητές. Όσο πιο γρήγορα οι μαθητές αρχίσουν να εξασκούνται στην πληκτρολόγηση ταχύτητας, τόσο πιο γρήγορα θα γίνουν ικανοί. Αυτή η δεξιότητα ενισχύει την αποτελεσματικότητά τους στα σχολικά και ακαδημαϊκά έργα και ανοίγει το δρόμο για μελλοντική επαγγελματική επιτυχία.

Με την έναρξη της διαδικασίας μάθησης στα μαθησιακά χρόνια των παιδιών, οι μαθητές έχουν περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσουν τη διάταξη του πληκτρολογίου, να βελτιώσουν την ταχύτητα πληκτρολόγησης και να μειώσουν τα ορθογραφικά λάθη. Η πρώιμη συμμετοχή στα μαθήματα πληκτρολόγησης μπορεί επίσης να βοηθήσει τους μαθητές να καλλιεργήσουν σωστές συνήθειες πληκτρολόγησης, όπως η σωστή τοποθέτηση των χεριών και των δακτύλων, που μπορεί να είναι πιο δύσκολο να προσαρμοστούν αργότερα στη ζωή τους.

Επιπλέον, η πρώιμη έκθεση στην πληκτρολόγηση ταχύτητας δίνει στους μαθητές περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στη μέθοδο "τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης", κάνοντας τελικά την πληκτρολόγηση δεύτερη φύση για αυτούς. Καθώς ο κόσμος στρέφεται προς την ψηφιακή επικοινωνία, η ικανότητα να πληκτρολογείτε γρήγορα και με ακρίβεια δεν είναι απλώς μια δεξιότητα - είναι μια αναγκαιότητα. Για ακαδημαϊκές εκθέσεις, email ή αναφορές στο χώρο εργασίας, η επάρκεια στην ταχύτητα πληκτρολόγησης μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Επομένως, η ενσωμάτωση των μαθημάτων δακτυλογράφησης στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών τους από μικρή ηλικία βοηθά τους μαθητές να προχωρήσουν στον ψηφιακό κόσμο.

Επιπλέον, το "τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης" προσφέρει επιπλέον οφέλη πέρα από την αποτελεσματικότητα. Η κατοχή αυτής της δεξιότητας μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο κοινών τραυματισμών που σχετίζονται με το πληκτρολόγιο, όπως το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Επιπλέον, μειώνει σημαντικά τα σφάλματα που προκαλούνται από λάθος πληκτρολόγηση, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και την ποιότητα της εργασίας σας.

Χάρη στο AgileFingers, οι καθηγητές πληροφορικής μπορούν να παρέχουν στους μαθητές τεράστιες ευκαιρίες να εξασκηθούν στο τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης. Είτε μέσω ειδικών μαθημάτων δακτυλογράφησης είτε μέσω της ενθάρρυνσης του σχηματισμού μιας λέσχης δακτυλογράφησης, η ανάπτυξη αυτής της ικανότητας από νωρίς μπορεί να δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να διαπρέψουν στις ψηφιακές προσπάθειές τους και να περιηγηθούν με σιγουριά στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της τεχνολογίας.

Σύνοψη

Το Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης είναι μια σημαντική δεξιότητα που μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να επιτύχουν στο σχολείο και στη μετέπειτα σταδιοδρομία τους. Οι δάσκαλοι μπορούν να εξασφαλίσουν ότι οι μαθητές τους είναι προετοιμασμένοι για το μέλλον διδάσκοντάς τους κατάλληλες τεχνικές και παρέχοντας πόρους για εξάσκηση. Η ζώνη δασκάλων στο AgileFingers επιτρέπει τη δημιουργία πολλαπλών τάξεων πληκτρολόγησης ή ομάδων πληκτρολόγησης που συγκεντρώνουν μαθητές. Ο συντονιστής (που συνήθως ονομάζεται δάσκαλος) μπορεί να αναθέσει έργα και να ελέγξει την πρόοδο του μαθητή.

Διδάσκοντας το "τύφλο σύστημα" στα σχολεία, οι δάσκαλοι μπορούν να βοηθήσουν στην προετοιμασία των μαθητών για το μέλλον και να τους δώσουν πολύτιμες δεξιότητες ζωής που θα τους κρατήσουν μια ζωή. Είναι ένα σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης οποιουδήποτε μαθητή και δεν πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Κάθε μαθητής θα πρέπει να μπορεί να μάθει και να εξασκήσει το "τυφλό σύστημα γραφησ", και οι δάσκαλοι μπορούν να βοηθήσουν να γίνει αυτό. Με τη σωστή καθοδήγηση, πόρους και τεχνικές, οι μαθητές είναι βέβαιο ότι θα πετύχουν στο ταξίδι πληκτρολόγησης.