Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης παιχνίδια

Μπορείτε να μάθετε τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης και να διασκεδάσετε. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Παίξτε και πληκτρολογήστε πιο γρήγορα. Το πρώτο παιχνίδι αφορά την εξάσκηση μεμονωμένων χαρακτήρων, το επόμενο παιχνίδι ασκήσεις πληκτρολογώντας ολόκληρες τις λέξεις.