Λεξιλόγιο
νέος

Μάθετε το αγγλικό λεξιλόγιο πληκτρολογώντας λέξεις και φράσεις από κάρτες λεξιλογίου. Η σύνοψη της κάρτας flash σάς επιτρέπει να ελέγξετε την πρόοδό σας και να επιλέξετε κάρτες λεξιλογίου για εκμάθηση.

 
κάρτες απομνημονευμένες
πρόοδος
περίληψη

Ανθρωποι

Εμφάνιση

Σπίτι

Ψώνια

Τροφή

Τρώγοντας έξω

Εκπαίδευση και μελέτη

Δουλειά

 
 

Περισσότερες κάρτες λεξιλογίου θα προστεθούν σύντομα.

ρυθμίσεις καρτών λεξιλογίου

Οι κάρτες λεξιλογίου έχουν τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις τους. Μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες αλλαγές για να προσαρμόσετε την εμπειρία εκμάθησης λεξιλογίου:
 • Επιλέγοντας τον αριθμό των καρτών λεξιλογίου ανά άσκηση

  Μπορείτε να επιλέξετε πόσες κάρτες λεξιλογίου θέλετε να εξασκηθείτε κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας πληκτρολόγησης. Ο προεπιλεγμένος αριθμός είναι δέκα. Η επιλογή μικρότερης ποσότητας λεξιλογίου μπορεί να είναι καλή ιδέα εάν είστε αρχάριοι.

 • Επιλέγοντας μια παραλλαγή της αγγλικής γλώσσας

  Μπορείτε να επιλέξετε ποια παραλλαγή των αγγλικών θα χρησιμοποιούν οι κάρτες λεξιλογίου: Βρετανικά ή Αμερικανικά Αγγλικά. Δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο, μπορείτε να επιλέξετε την παραλλαγή που προτιμάτε.

 • Αλλαγή μη υποστηριζόμενων χαρακτήρων πληκτρολογίου

  Εάν η διάταξη του πληκτρολογίου σας δεν υποστηρίζει ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες ή διακριτικά στοιχεία της γλώσσας που εξασκείτε με κάρτες λεξιλογίου, το σύστημα μπορεί να αγνοήσει ορισμένους από αυτούς τους χαρακτήρες. Οι ειδικοί χαρακτήρες θα γίνονται δεκτοί ως τα πλησιέστερα ισοδύναμα λατινικού αλφαβήτου όταν είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, εάν η λέξη που θέλετε να πληκτρολογήσετε είναι único και πληκτρολογήσετε unico επειδή η διάταξή σας δεν υποστηρίζει τόνους, δεν θα θεωρείται σφάλμα.

Φωνητικά σύμβολα στην αγγλική προφορά

Το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (IPA) παρέχει ένα τυποποιημένο σύνολο συμβόλων για την αναπαράσταση των ήχων της ομιλούμενης γλώσσας. Παρακάτω παρατίθενται τα σύμβολα IPA για την αγγλική προφορά μαζί με παραδείγματα και περιγραφές, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο προφέρονται αυτοί οι ήχοι στα ελληνικά. Εάν δεν υπάρχουν κατάλληλα παραδείγματα στα ελληνικά, δίνονται αγγλικά παραδείγματα με την πρόταση ότι μπορεί να μοιάζουν με ελληνικές λέξεις.

Αγγλικά φωνήεντα

 • /iː/ - όπως στο see, προφέρεται /siː/ (όπως το "ι" στο σπίτι /ˈspiti/)
 • /ɪ/ - όπως στο sit, προφέρεται /sɪt/ (όπως το "ι" στο νι /ni/)
 • /e/ - όπως στο bed, προφέρεται /bed/ (όπως το "ε" στο με /me/)
 • /æ/ - όπως στο cat, προφέρεται /kæt/ (όπως το "α" στο κάτι /ˈkati/)
 • /ɑː/ - όπως στο father, προφέρεται /ˈfɑːðə/ (όπως το "α" στο άσπρος /ˈaspros/)
 • /ɒ/ - όπως στο hot, προφέρεται /hɒt/ (όπως το "ο" στο μόνος /ˈmonos/)
 • /ɔː/ - όπως στο law, προφέρεται /lɔː/ (όπως το "ο" στο φόρος /ˈforos/)
 • /ʊ/ - όπως στο put, προφέρεται /pʊt/ (όπως το "ου" στο λουλούδι /luˈluði/)
 • /uː/ - όπως στο blue, προφέρεται /bluː/ (όπως το "ου" στο φρούτο /ˈfruto/)
 • /ʌ/ - όπως στο cup, προφέρεται /kʌp/ (όπως το "α" στο γάτα /ˈɣata/)
 • /ɜː/ - όπως στο bird, προφέρεται /bɜːd/ (όπως το "ε" στο πέρνα /ˈpɛrna/)
 • /ə/ - όπως στο sofa, προφέρεται /ˈsəʊfə/ (όπως το "α" στο μάνα /ˈmana/)

Αγγλικά δίφθογγα

 • /eɪ/ - όπως στο say, προφέρεται /seɪ/ (όπως το "ει" στο μείνουν /ˈminun/)
 • /aɪ/ - όπως στο my, προφέρεται /maɪ/ (όπως το "αι" στο και /ce/)
 • /ɔɪ/ - όπως στο boy, προφέρεται /bɔɪ/ (όπως το "οι" στο ποινή /piˈni/)
 • /aʊ/ - όπως στο now, προφέρεται /naʊ/ (όπως το "αου" στο αου /au/)
 • /əʊ/ - όπως στο go, προφέρεται /ɡəʊ/ (όπως το "ο" στο όλα /ˈola/)
 • /ɪə/ - όπως στο here, προφέρεται /hɪə/ (όπως το "ι" στο ιστός /iˈstos/)
 • /eə/ - όπως στο there, προφέρεται /ðeə/ (όπως το "ε" στο πέρνα /ˈpɛrna/)
 • /ʊə/ - όπως στο tour, προφέρεται /tʊə/ (όπως το "ουρ" στο πείραμα /ˈpira/)

Αγγλικά σύμφωνα

 • /p/ - όπως στο pat, προφέρεται /pæt/ (όπως το "π" στο πατέρας /paˈteras/)
 • /b/ - όπως στο bat, προφέρεται /bæt/ (όπως το "μπ" στο μπαμπάς /baˈbas/)
 • /t/ - όπως στο tap, προφέρεται /tæp/ (όπως το "τ" στο ταβάνι /taˈvani/)
 • /d/ - όπως στο dog, προφέρεται /dɒɡ/ (όπως το "δ" στο δέμα /ˈðɛma/)
 • /k/ - όπως στο cat, προφέρεται /kæt/ (όπως το "κ" στο κακό /kaˈko/)
 • /ɡ/ - όπως στο go, προφέρεται /ɡəʊ/ (όπως το "γ" στο για /ʝa/)
 • /f/ - όπως στο fun, προφέρεται /fʌn/ (όπως το "φ" στο φως /fɔs/)
 • /v/ - όπως στο van, προφέρεται /væn/ (όπως το "β" στο βάση /ˈvasi/)
 • /θ/ - όπως στο think, προφέρεται /θɪŋk/ (όπως το "θ" στο θέμα /ˈθema/)
 • /ð/ - όπως στο this, προφέρεται /ðɪs/ (όπως το "δ" στο δέντρο /ˈðɛndro/)
 • /s/ - όπως στο sit, προφέρεται /sɪt/ (όπως το "σ" στο σωστός /soˈstos/)
 • /z/ - όπως στο zoo, προφέρεται /zuː/ (όπως το "ζ" στο ζώο /ˈzo.o/)
 • /ʃ/ - όπως στο she, προφέρεται /ʃiː/ (όπως το "σ" στο σίγμα /ˈsiɣma/)
 • /ʒ/ - όπως στο measure, προφέρεται /ˈmɛʒə/ (όπως το "ζ" στο ζέστα /ˈzɛsta/)
 • /h/ - όπως στο hat, προφέρεται /hæt/ (όπως το "χ" στο χάος /ˈxaos/)
 • /tʃ/ - όπως στο church, προφέρεται /tʃɜːtʃ/ (όπως το "τς" στο τσίπουρο /ˈt͡sipuro/)
 • /dʒ/ - όπως στο judge, προφέρεται /dʒʌdʒ/ (όπως το "τζ" στο τζάκι /ˈd͡zaki/)
 • /m/ - όπως στο man, προφέρεται /mæn/ (όπως το "μ" στο μαμά /maˈma/)
 • /n/ - όπως στο no, προφέρεται /nəʊ/ (όπως το "ν" στο ναι /nɛ/)
 • /ŋ/ - όπως στο song, προφέρεται /sɒŋ/ (όπως το "γ" στο άντρας /ˈandras/)
 • /l/ - όπως στο light, προφέρεται /laɪt/ (όπως το "λ" στο λάδι /ˈlaði/)
 • /r/ - όπως στο red, προφέρεται /rɛd/ (όπως το "ρ" στο ρόδι /ˈroði/)
 • /j/ - όπως στο yes, προφέρεται /jɛs/ (όπως το "γ" στο γιαγιά /ʝaˈʝa/)
 • /w/ - όπως στο we, προφέρεται /wiː/ (όπως το "ου" στο ουρανός /uraˈnos/)

Μοναδικά χαρακτηριστικά της αγγλικής προφοράς

Η αγγλική προφορά χαρακτηρίζεται από αρκετά μοναδικά χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην πολυπλοκότητα και την ιδιαιτερότητά της:

 • Ποικιλία φωνηέντων: Τα αγγλικά έχουν μια μεγάλη ποικιλία φωνηέντων, συμπεριλαμβανομένων πολλών μονοφθόγγων και διφθόγγων. Αυτή η ποικιλία μπορεί να είναι δύσκολη για τους μη φυσικούς ομιλητές, καθώς μικρές αλλαγές στους φωνηεντικούς ήχους μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές σημασίες.
 • Συμπλέγματα συμφώνων: Τα αγγλικά περιέχουν συχνά σύνθετα συμπλέγματα συμφώνων στην αρχή, στη μέση και στο τέλος των λέξεων. Αυτά τα συμπλέγματα, όπως το "str" στο "street" ή το "lk" στο "milk", μπορεί να είναι δύσκολο να προφερθούν και απαιτούν ακριβείς κινήσεις της γλώσσας και του στόματος.
 • Έμφαση και επιτονισμός: Τα πρότυπα έμφασης στις αγγλικές λέξεις και προτάσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά νοήματος. Η κύρια και δευτερεύουσα έμφαση μέσα στις λέξεις, καθώς και η έμφαση σε επίπεδο πρότασης, μπορούν να αλλάξουν το επίκεντρο και την ερμηνεία μιας πρότασης. Τα πρότυπα επιτονισμού προσθέτουν επίσης συναισθηματικές αποχρώσεις και έμφαση.
 • Σιωπηλά γράμματα: Τα αγγλικά περιέχουν πολλές λέξεις με σιωπηλά γράμματα, όπως το "k" στο "knight" ή το "b" στο "debt". Αυτά τα σιωπηλά γράμματα είναι υπολείμματα ιστορικών προφορών και συχνά μπορούν να μπερδέψουν τους μαθητές.
 • Ομόφωνα και ομόγραφα: Τα αγγλικά έχουν πολλές λέξεις που ακούγονται το ίδιο αλλά έχουν διαφορετικές σημασίες (ομόφωνα), όπως "to", "two" και "too". Υπάρχουν επίσης λέξεις που γράφονται το ίδιο αλλά έχουν διαφορετικές προφορές και σημασίες (ομόγραφα), όπως "lead" (οδηγώ) και "lead" (μέταλλο).
 • Σύνδεση και ελίσσομες: Στην ρέουσα ομιλία, οι αγγλόφωνοι συχνά συνδέουν τις λέξεις μαζί και παραλείπουν ορισμένους ήχους (ελίσσομες). Για παράδειγμα, το "want to" μπορεί να γίνει "wanna" και το "going to" μπορεί να γίνει "gonna". Αυτά τα φαινόμενα μπορούν να κάνουν την αγγλική ομιλία να ακούγεται πιο γρήγορη και συνδεδεμένη.
 • Περιφερειακές προφορές και διάλεκτοι: Η αγγλική προφορά διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα. Οι βρετανικές, αμερικανικές, αυστραλιανές και άλλες παραλλαγές της αγγλικής έχουν χαρακτηριστικές προφορές και κανόνες προφοράς, που μερικές φορές μπορούν να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις μεταξύ ομιλητών διαφορετικών διαλέκτων.
 • Φωνημική ποικιλία: Το ίδιο φώνημα μπορεί να προφέρεται διαφορετικά ανάλογα με τη θέση του σε μια λέξη και τους περιβάλλοντες ήχους. Αυτή η ποικιλία προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην αγγλική προφορά.

Αγγλικό λεξιλόγιο

Χαρακτηριστικά της δημιουργίας αγγλικού λεξιλογίου

Το αγγλικό λεξιλόγιο είναι τεράστιο και ποικίλο, και περιλαμβάνει λέξεις που προέρχονται από λατινικά, ελληνικά, γαλλικά και άλλες γλώσσες. Αυτή η πλούσια ιστορία δανεισμού έχει οδηγήσει σε ένα λεξικό που είναι εκτενές και ευέλικτο.

Οι αγγλικές λέξεις έχουν συχνά πολλές σημασίες και μπορούν να λειτουργήσουν ως διαφορετικά μέρη του λόγου ανάλογα με το πλαίσιο. Επιπλέον, η οικοδόμηση του αγγλικού λεξιλογίου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προσάρτηση, όπου προστίθενται προθέματα και επιθήματα στις λέξεις ρίζας για τη δημιουργία νέων όρων. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τη δημιουργία σύνθετων και διαφοροποιημένων εκφράσεων.

Η σημασία ενός πλούσιου αγγλικού λεξιλογίου

Ένα εκτενές λεξιλόγιο είναι απαραίτητο για αποτελεσματική επικοινωνία και κατανόηση στα Αγγλικά. Έχει διάφορα πλεονεκτήματα:

 • Η σαφής και ακριβής έκφραση βοηθά στην αποφυγή παρεξηγήσεων.
 • Η βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης επιτρέπει στους αναγνώστες να κατανοήσουν πληρέστερα το νόημα των κειμένων.
 • Αυξημένη ευρυμάθεια - ένα πλούσιο λεξιλόγιο είναι συχνά βασικός δείκτης ευφυΐας και ικανότητας.
 • Βοηθά στην πιο βαθιά ενασχόληση με διάφορα θέματα και ιδέες.

Κατανόηση του ενεργού και του παθητικού λεξιλογίου στα Αγγλικά

Στα Αγγλικά, το ενεργητικό λεξιλόγιο αναφέρεται στις λέξεις που χρησιμοποιούμε συχνά στην ομιλία και τη γραφή, ενώ το παθητικό λεξιλόγιο περιλαμβάνει λέξεις που αναγνωρίζουμε αλλά χρησιμοποιούμε σπάνια.

Το ενεργό λεξιλόγιο είναι απαραίτητο για την καθημερινή επικοινωνία, επιτρέποντάς μας να μεταφέρουμε τις σκέψεις και τις ανάγκες μας αποτελεσματικά. Από την άλλη πλευρά, το παθητικό λεξιλόγιο διευρύνει την κατανόηση και την κατανόησή μας όταν διαβάζουμε ή ακούμε πολύπλοκο υλικό.

Και τα δύο είδη λεξιλογίου είναι ζωτικής σημασίας. Το ενεργό λεξιλόγιο επιτρέπει τη σαφή έκφραση, ενώ το παθητικό λεξιλόγιο ενισχύει την κατανόηση και εμπλουτίζει τη συνολική μας γλωσσική επάρκεια.

Πλεονεκτήματα της εκμάθησης αγγλικού λεξιλογίου με διαδικτυακές κάρτες λεξιλογίου

Οι ηλεκτρονικές κάρτες λεξιλογίου, όπως αυτές που είναι διαθέσιμες στη μονάδα καρτών λεξιλογίου AgileFingers, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές για την απόκτηση και τη διατήρηση του λεξιλογίου. Οι κάρτες λεξιλογίου προωθούν την ενεργή ανάκληση, η οποία ενισχύει τους συσχετισμούς μνήμης. Επιπλέον, η ευκολία και η προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών καρτών λεξιλογίου επιτρέπουν σε κάποιον να εξασκεί το λεξιλόγιο τακτικά και με συνέπεια.

Συγκεκριμένες προκλήσεις του αγγλικού λεξιλογίου

Μία από τις συγκεκριμένες προκλήσεις του αγγλικού λεξιλογίου είναι η παρουσία ομοφώνων—λέξεων που ακούγονται το ίδιο αλλά έχουν διαφορετική σημασία και ορθογραφία, όπως «τους», «εκεί» και «είναι». Αυτά μπορεί συχνά να μπερδέψουν τους μαθητές και ακόμη και τους φυσικούς ομιλητές.

Μια άλλη πρόκληση είναι η χρήση φραστικών ρημάτων, τα οποία είναι συνδυασμοί ρημάτων και προθέσεων ή επιρρημάτων που δημιουργούν εντελώς νέες έννοιες, όπως "παραιτήσου" ή "φροντίζω". Η κατοχή αυτών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ευχέρεια και την κατανόηση στα Αγγλικά.

Τέλος, ο τεράστιος αριθμός συνωνύμων στα Αγγλικά, που επιτρέπει την λεπτή επικοινωνία, μπορεί επίσης να είναι συντριπτικός για τους μαθητές. Η κατανόηση των λεπτών διαφορών μεταξύ των συνωνύμων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική και εύγλωττη χρήση των αγγλικών.