Μαθήματα δακτυλογράφησησ

 ελάχ.
25 ΛΑΛ
μέγιστη ταχύτητα 7 ημερών
τελευταία ταχύτητα
Ταχύτητα ≥ στόχος
διάγραμμα

βασικά μαθήματα