μαθήματα δακτυλογράφησησ

 ελάχ.
25 ΛΑΛ
 
μέγιστη ταχύτητα 7 ημερών
τελευταία ταχύτητα
ταχύτητα ≥ στόχος
διάγραμμα
 

Δωρεάν μαθήματα δακτυλογράφησησ

Τα μαθήματα δακτυλογράφησησ είναι δομημένα για να παρέχουν μια σταδιακή και αποτελεσματική διαδρομή για τη βελτίωση των δεξιοτήτων πληκτρολόγησης. Τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί για να σας απομακρύνουν από τα βασικά στοιχεία της πληκτρολόγησης, ξεκινώντας με πλήκτρα κοντά στο κέντρο του πληκτρολογίου και προχωρώντας σταδιακά σε λιγότερο προσιτά πλήκτρα που απαιτούν τη χρήση των πιο αδύναμων δακτύλων σας, π.χ. πληκτρολόγηση με τα μικρά δάχτυλα για να φτάσετε στις εξωτερικές περιοχές του πληκτρολογίου. Επομένως, συνιστάται ανεπιφύλακτα να ξεκινήσετε το μάθημα πληκτρολόγησης με το πρώτο σας μάθημα. Στη συνέχεια, προχωρήστε στα επόμενα μαθήματα δακτυλογράφησησ και συμπληρώστε τα με αύξουσα σειρά.

Τα μαθήματα πληκτρολογίου δακτυλογράφησησ ξεκινούν με θεμελιώδεις ασκήσεις που τελειοποιούν την τεχνική πληκτρολόγησης χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη ομάδα πλήκτρων που σχετίζονται με κάποιο τρόπο - είναι δίπλα ή απέναντι ή αφορούν συγκεκριμένους τύπους πλήκτρων πληκτρολογίου, π.χ., μόνο αριθμητικά πλήκτρα. Τα μαθήματα δακτυλογράφησησ παραγγέλνονται από το πιο εύκολο έως το πιο σύνθετο. Αυτή η συστηματική προσέγγιση σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μυϊκή μνήμη και να εξοικειωθείτε καλά με τη διάταξη του πληκτρολογίου. Αφού κατακτήσετε μια δεδομένη ομάδα πλήκτρων, θα προχωρήσετε ομαλά στο επόμενο σετ πλήκτρων πληκτρολογίου, όπου θα βελτιώσετε περαιτέρω τις τυφλοσύστημα δεξιότητές σας. Η δομή ενός τέτοιου μαθήματος παρέχει μια γερή βάση για την εκμάθηση τυφλοσύστημα, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια καθώς προχωράτε στο μάθημα πληκτρολόγησης.

Το μάθημα τυφλο συστημα είναι δωρεάν αν αναρωτιέστε. Μπορείς να εξασκηθείς όσο θέλεις... Μια μικρή συμβουλή: αν βαρεθείς το μάθημα τυφλό συστημα, πέρασε σε άλλο είδος άσκησης τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα - δοκίμασε το κύρια ενότητα πληκτρολόγησης κειμένου ή παίξτε μια παιχνίδι πληκτρολόγησης.

Τυφλο σύστημα δομή μαθήματος

Το μάθημα τυφλό συστημα αποτελείται από πολλαπλά μαθήματα ομαδοποιημένα σε μπλοκ. Μετά από αρκετά μαθήματα δακτυλογράφησης, υπάρχει μια περίληψη αυτών των μαθημάτων και μια άλλη περίληψη που αφορά τα ίδια κλειδιά αλλά περιλαμβάνει κεφαλαία γράμματα. Στην περίπτωση ορισμένων γλωσσών, μπορεί να υπάρχει μόνο μία περίληψη.

Υπάρχουν τρεις τύποι μαθημάτων δακτυλογράφησης:

  • Μαθήματα δακτυλογράφησησ για συγκεκριμένους χαρακτήρες πληκτρολογίου
  • Μαθήματα δακτυλογράφησησ σύνοψη
  • Μαθήματα δακτυλογράφησησ για τις πιο συνηθισμένες λέξεις

Τα πιο βασικά μαθήματα δακτυλογράφησης περιλαμβάνουν την εξάσκηση πολλών συγκεκριμένων χαρακτήρων. Μετά από μερικά τέτοια μαθήματα, μια περίληψη ελέγχει αν έχετε κατακτήσει το τυφλό σύστημα των χαρακτήρων που διδάσκονται στα συνοπτικά μαθήματα δακτυλογράφησησ. Μετά από μια τυπική περίληψη, υπάρχει μια περίληψη των ίδιων μαθημάτων που περιλαμβάνουν εξάσκηση κυρίως στην πληκτρολόγηση κεφαλαίων γραμμάτων. Τα τελευταία μαθήματα επικεντρώνονται σε κοινές λέξεις για μια δεδομένη γλώσσα, οι οποίες διδάσκουν πώς να κυριαρχήσετε όλα τα γράμματα στο πληκτρολόγιο.

Ας μάθουμε μερικές λεπτομέρειες για τα μαθήματα δακτυλογράφησησ.

Μαθήματα δακτυλογράφησησ of specific keys

Αυτά είναι τα πιο βασικά μαθήματα πληκτρολογίου δακτυλογράφησησ. Επικεντρώνονται στην άσκηση πληκτρολόγησης πολλών χαρακτήρων. Αυτά τα μαθήματα διακρίνονται εύκολα με μικρά εικονίδια χεριών.

Μερικοί από τους τίτλους των μαθημάτων περιέχουν βέλη. Αυτό σημαίνει ότι το δάχτυλό σας θα πρέπει να μετακινηθεί από ένα πλήκτρο στην αρχική σειρά του πληκτρολογίου για να πατήσετε ένα δεδομένο πλήκτρο. Το βέλος αντικατοπτρίζει την κατεύθυνση.

Τα πρώτα μαθήματα του μαθήματος τυφλοσύστημα αφορούν την πληκτρολόγηση γραμμάτων. Αφού καλυφθούν όλα τα γράμματα, επικεντρωνόμαστε στους αριθμούς.

Σίγουρα, τα πιο δύσκολα μαθήματα δακτυλογράφησης είναι αυτά που αφορούν ειδικούς χαρακτήρες. Αυτά τα μαθήματα πληκτρολογίου δακτυλογράφησησ ποικίλλουν περισσότερο ανάλογα με το πληκτρολόγιο που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η "πίσω κάθετο" ("\") μπορεί να βρίσκεται πάνω αριστερά πάνω από το πλήκτρο Enter. σε άλλα, κάτω από το πλήκτρο Enter - στο κάτω αριστερό μέρος του πληκτρολογίου. Αυτές οι διατάξεις μπορεί να είναι διαφορετικές στην ίδια γλώσσα.

Η αποτελεσματική πληκτρολόγηση ειδικών χαρακτήρων είναι σημαντική για τους προγραμματιστές που τους χρησιμοποιούν στην κωδικοποίηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ωστόσο, χρειάζεται μόνο να ξέρουν πώς να πληκτρολογούν ορισμένους βασικούς ειδικούς χαρακτήρες όπως αγκύλες, κόμμα, τελεία κ.λπ.

Summary of the μαθήματα δακτυλογράφησησ

Οι περιλήψεις των μαθημάτων δακτυλογράφησησ είναι συνήθως μετά από τέσσερα μαθήματα. Αφορούν όλα τα κλειδιά που έχουν εξασκηθεί στα προηγούμενα μαθήματα.

Αυτά τα μαθήματα πληκτρολογίου δακτυλογράφησησ περιέχουν λέξεις που δημιουργούνται από τα γράμματα που διδάσκονται στα συνοπτικά μαθήματα. Εάν τα γράμματα είναι πολύ λίγα για να δημιουργηθεί ένας σωστός αριθμός λέξεων, παίρνουμε έως και 2 γράμματα από μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί προηγουμένως για μια δεδομένη λέξη. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να θεωρηθεί σφάλμα στα μαθήματα δακτυλογράφησης, κάτι που δεν είναι.

Υπάρχουν δύο τύποι περιλήψεων μαθημάτων πληκτρολόγησης: μαθήματα μόνο για πεζούς χαρακτήρες και μαθήματα σχετικά με κεφαλαία γράμματα. Τα μαθήματα δακτυλογράφησησ που θεωρούν κεφαλαία γράμματα σας διδάσκουν να πληκτρολογείτε πιο γρήγορα επαναλαμβάνοντας μερικές φορές ένα μόνο κεφαλαίο γράμμα. Αυτά τα μαθήματα δακτυλογράφησης απαιτούν πληκτρολόγηση κοινών λέξεων με κεφαλαία.

Μαθήματα πληκτρολογίου δακτυλογράφησησ των πιο συνηθισμένων λέξεων

Μόλις δημιουργήσετε γερές βάσεις για το τυφλό σύστημα κατά την άσκηση στα πιο βασικά μαθήματα, θα προχωρήσετε στα μαθήματα, εστιάζοντας στις πιο συνηθισμένες λέξεις. Η επαναληπτική πληκτρολόγηση κοινών λέξεων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αυξήσετε την ταχύτητα και την ακρίβεια. Αυτό συμβαίνει επειδή, στην πληκτρολόγηση του πραγματικού κόσμου, χρησιμοποιούμε συχνά κοινές λέξεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της επικοινωνίας μας. Με την εξάσκηση αυτών των λέξεων, θα αναπτύξετε μυϊκή μνήμη και θα μπορείτε να τις πληκτρολογήσετε χωρίς σκέψη, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε στις λιγότερο κοινές λέξεις και στις σύνθετες προτάσεις που απαιτούν περισσότερη προσοχή και ακρίβεια.

Η εξάσκηση στην πληκτρολόγηση κοινών λέξεων σε ξεχωριστά μαθήματα του μαθήματος τυφλό σύστημα είναι ζωτικής σημασίας για την ταχύτερη πληκτρολόγηση τους. Οι κορυφαίες 100 λέξεις, γνωστές ως «βασικές λέξεις», αποτελούν περίπου το 50% των γραπτών αγγλικών. Τα άτομα χρησιμοποιούν ένα σχετικά μικρό ποσοστό του συνολικού λεξιλογίου στην καθημερινή συνομιλία ή τη γραφή. Περίπου το 90-95% της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα αγγλικά περιλαμβάνει τις πιο κοινές 1.000 λέξεις. Γι' αυτό η εκμάθηση κάνοντας τα μαθήματα δακτυλογράφησης των πιο κοινών λέξεων είναι τόσο σημαντική για να αυξήσετε την ταχύτητα και την ακρίβειά σας στην πληκτρολόγηση. Άλλες γλώσσες μπορεί να έχουν πιο ισχυρό λεξιλόγιο από τα αγγλικά. Ωστόσο, η ποσότητα των πιο κοινών λέξεων σε αυτές τις γλώσσες δεν πρέπει να διαφέρει πολύ. Ανεξάρτητα από το πόσο περίπλοκη είναι η γλώσσα, το συμπέρασμα είναι ότι τα μαθήματα πληκτρολογίου δακτυλογράφησης από τις πιο κοινές λέξεις αξίζει να εξασκηθείτε.

Ακρίβεια και ταχύτητα στα μαθήματα δακτυλογράφησησ

Κατά τη λήψη των δωρεάν μαθημάτων αφής δακτυλογράφησησ, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η ακρίβεια είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα, ειδικά κατά την αρχική φάση εκμάθησης. Η λανθασμένη πληκτρολόγηση γραμμάτων ή άλλων χαρακτήρων μπορεί να παγιώσει τις λανθασμένες συνήθειες πληκτρολόγησης. Τα επαναλαμβανόμενα λάθη πληκτρολόγησης μπορεί να είναι δύσκολο να διορθωθούν αργότερα. Επομένως, η κύρια εστίασή σας θα πρέπει να είναι στο να πατάτε τα σωστά πλήκτρα με συνέπεια.

Η ταχύτητα πληκτρολόγησης είναι μια ικανότητα που αναπτύσσεται φυσικά με το χρόνο και την εξάσκηση. Η προτεραιότητα της ακρίβειας έναντι της ταχύτητας σας επιτρέπει να καλλιεργήσετε μια γερή βάση δεξιοτήτων τυφλοσύστημα. Θα ήταν καλύτερο να πατάτε συνεχώς τα σωστά πλήκτρα κατά την προπόνηση εντός των μαθημάτων δακτυλογράφησησ. Με αυτόν τον τρόπο, τα δάχτυλά σας μαθαίνουν τη θέση τους, επιτρέποντας την αύξηση της ταχύτητας πληκτρολόγησης χωρίς συμβιβασμούς στην ακρίβεια.

Καθώς πλοηγείστε στα μαθήματα μας δακτυλογράφησησ, να θυμάστε ότι η αργή και σταθερή κερδίζει τον αγώνα. Αφιερώστε χρόνο για να αναπτύξετε δεξιότητες ακριβούς πληκτρολόγησης. σε εύθετο χρόνο, θα βελτιώσετε σημαντικά την ταχύτητα και την ακρίβειά σας. Δεσμευτείτε για τακτική πρακτική με τα μαθήματα δακτυλογράφησησ και γίνετε ικανοί.

Συχνότητα εξάσκησης τυφλοσύστημα

Η εξάσκηση τεχνικών γρήγορης πληκτρολόγησης με το μάθημα τυφλοσύστημα AgileFingers μπορεί μερικές φορές να είναι κουραστική. Τα μαθήματα είναι αρκετά μονοθεματικά καθώς περιλαμβάνουν πολλές επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες πληκτρολόγησης. Δυστυχώς, η αποτελεσματική ανάπτυξη της μυϊκής μνήμης συνδέεται με την επανάληψη των ίδιων δραστηριοτήτων. Όταν πληκτρολογείτε συχνά το ίδιο κλειδί, οι μύες σας συνηθίζουν στη θέση του.

Το να ξοδεύετε χρόνο στα μαθήματα δακτυλογράφησης είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά αν αρχίσετε να μαθαίνετε τυφλό σύστημα. Είναι δύσκολο να πεις πόσο χρόνο πρέπει να θυσιάσεις για τα μαθήματα δακτυλογράφησης καθώς διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές προτιμήσεις και ανάγκες. Εάν πρόκειται να εξασκηθείτε κάθε μέρα, και δεν έχετε πολύ χρόνο για εξάσκηση, αφιερώστε τουλάχιστον 10 λεπτά την ημέρα στα μαθήματα δακτυλογράφησης. Η πληκτρολόγηση για αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα πρέπει να σας κουράζει πάρα πολύ, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να πληκτρολογείτε πάντα τους ίδιους χαρακτήρες. Το Τυφλό σύστημα μαθαίνεται στα μαθήματα δακτυλογράφησης μέσω της επανάληψης του πατήματος του ίδιου πλήκτρου.

Αν χρειάζεστε διαλείμματα από τα μαθήματα δακτυλογράφησησ και έχετε ήδη κάνει όλα τα μαθήματα, δοκιμάστε να πληκτρολογήσετε ένα από τα κομμάτια του κειμένου ή να παίξετε ένα παιχνίδι τυφλοσύστημα.

Τι να εξασκηθείτε μετά τα μαθήματα δακτυλογράφησησ

Μόλις αισθανθείτε σίγουροι πληκτρολογώντας και ξέρετε πού βρίσκεται το κάθε δάχτυλο, μπορείτε ακόμα να κάνετε τα μαθήματα του μαθήματος τυφλό συστημα. Με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να αυξήσετε την ταχύτητα πληκτρολόγησης. Ωστόσο, το μάθημα τυφλό συστημα είναι το πιο σημαντικό στην αρχή της δακτυλογράφησης σας. Όταν πληκτρολογείτε με ακρίβεια χωρίς να κοιτάτε το πληκτρολόγιο, μπορείτε να επικεντρωθείτε στην πληκτρολόγηση κειμένων και στα μαθήματα που σας διδάσκουν πώς να πληκτρολογείτε τις πιο συνηθισμένες λέξεις. Μπορείτε επίσης να παίξετε πιο συχνά κάποια παιχνίδια τυφλοσύστημα εάν σας παρακινεί να εξασκηθείτε.

Είναι επίσης καλή ιδέα να κάνετε το τεστ δακτυλογράφησης στα ελληνικά από καιρό σε καιρός να ελέγξετε αν οι ασκήσεις που κάνετε αυξάνουν την ταχύτητά σας.