τρέχων στόχος
(λέξεις ανά λεπτόχαρακτήρες ανά λεπτό)
0
ΛΑΛ
επίπεδο
ο υψηλότερος στόχος που επιτεύχθηκε
0
ΛΑΛ
τα σημερινά στατιστικά
ολοκληρωμένες ασκήσεις
0
δακτυλογραφημένους χαρακτήρες δακτυλογραφημένες λέξεις
0
ώρα της άσκησης
0
15λ
25λ
45λ
γενικά στατιστικά στοιχεία
ολοκληρωμένες ασκήσεις
0
δακτυλογραφημένους χαρακτήρες δακτυλογραφημένες λέξεις
0
ώρα της άσκησης
0
*ακρίβεια ≥ 90%
διαφήμιση
διαφήμιση
διαφήμιση
διαφήμιση
ξεκινήστε να πληκτρολογείτε!
διάγραμμα κρύβω