αποστολή διόρθωσης κειμένου

Εάν έχετε παρατηρήσει κάποιο σφάλμα σε ένα από τα προκαθορισμένα κείμενα, μπορείτε να μας στείλετε μια πρόταση διόρθωσης ενός τέτοιου κειμένου. Μπορείτε να αντιγράψετε ολόκληρο το αρχικό κείμενο στο πλαίσιο"διορθώσεις" και να εξαλείψετε τα σφάλματα. Μπορείτε επίσης απλώς να μας ενημερώσετε τι πρέπει να διορθωθεί. Παρακαλούμε, να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι πού βρίσκονται τα σφάλματα και πώς πρέπει να διορθωθούν. Είμαστε ευγνώμονες για τη βοήθειά σας!

πρωτότυπο κείμενο
διορθώσεις