Δοκιμή πληκτρολόγησης

 ελάχ.

Μπορείτε να κάνετε το τεστ πληκτρολόγησης όσες φορές θέλετε, αλλά έχετε μόνο 2 προσπάθειες για κάθε εργασία. Για να περάσετε, πρέπει να ολοκληρώσετε κάθε εργασία με βαθμολογία τουλάχιστον 25 ΛΑΛ (λέξεις ανά λεπτό).


την πρόοδο της δοκιμής:
0%

Πώς να κάνετε το τεστ τυφλό συστήματος δακτυλογράφησης;

Παραπάνω μπορείτε να δείτε συνδέσμους για όλες τις εργασίες του τεστ. Το τεστ πληκτρολόγησης αποτελείται από τέσσερις εργασίες. Απλώς κάντε κλικ σε έναν σύνδεσμο που θα σας κατευθύνει σε μια δεδομένη εργασία. Μόλις ολοκληρωθεί μια εργασία της δοκιμής, βλέπετε πώς το αποτέλεσμα της ταχύτητας πληκτρολόγησης αναφέρεται στον στόχο ταχύτητας πληκτρολόγησης.

Δομή δοκιμής πληκτρολόγησης

Κάθε μια από τις εργασίες της δοκιμής πληκτρολόγησης επαληθεύει μια σημαντική πτυχή της πληκτρολόγησης. Υπάρχουν δύο ασκήσεις πληκτρολόγησης που ελέγχουν την ταχύτητα πληκτρολόγησης με βάση το πόσο γρήγορα πληκτρολογείτε τις πιο συνηθισμένες λέξεις και αριθμούς. Για να πετύχετε στο τεστ τυφλό συστήματος δακτυλογράφησης πρέπει επίσης να πληκτρολογήσετε αποσπάσματα δύο πλήρων κειμένων. Η ταχύτητα πληκτρολόγησης πρέπει να ανταποκρίνεται στον στόχο πληκτρολόγησης. Επομένως, πρώτα πρέπει να ορίσετε τον στόχο σας - ο σύνδεσμος για να ορίσετε έναν στόχο ταχύτητας βρίσκεται στο επάνω μενού. Όταν περάσετε όλες τις εργασίες, η δοκιμή ταχύτητας πληκτρολόγησης έχει ολοκληρωθεί. Εάν πετύχετε τον στόχο σας εντός δύο προσπαθειών για κάθε εργασία, η δοκιμή πληκτρολόγησης επιτυχής και ο στόχος σας επισημαίνεται ως ολοκληρωμένος.

Γιατί να κάνω τεστ τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης;

Είναι σημαντικό να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας. Εάν ασκείτε γρήγορη πληκτρολόγηση και θέλετε να δοκιμάσετε εάν δίνει αποτελέσματα, μπορείτε να το ελέγξετε κάνοντας ένα τεστ πληκτρολόγησης. Ένα άλλο πλεονέκτημα της λήψης τεστ τυφλό συστήματος δακτυλογράφησης είναι να παρακινήσετε τον εαυτό σας. Σίγουρα θέλετε να πληκτρολογείτε πιο γρήγορα, γι' αυτό χρησιμοποιείτε το AgileFingers. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε ένα κατάλληλο κίνητρο για να αυξήσετε την ταχύτητα πληκτρολόγησης, η λήψη ενός τεστ θα ήταν κάτι που μπορεί να σας παρακινήσει.