Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης άσκηση - Μάθημα προγραμματισμού: C++

κλείστε και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε

Ας επικεντρωθούμε στην πληκτρολόγηση κώδικα C++.

Η C++ βασίζεται στο C. Μοιάζει με το C με πρόσθετες κλάσεις. Είναι μια αντικειμενοστραφή γλώσσα. Σήμερα έχει αντικειμενοστραφή, λειτουργικό και επιτρέπει χειρισμό μνήμης χαμηλού επιπέδου.

Η C++ χρησιμοποιεί αγκύλες πολύ εντατικά καθώς αυτές διακρίνουν μπλοκ κώδικα. Ο κώδικας C++ μοιάζει με το μεγαλύτερο μέρος της σύνταξης του C. Επιτρέπει τον χειρισμό εξαιρέσεων. Περιέχει εκφράσεις λάμδα (ανώνυμες συναρτήσεις).

Η C++ έχει σχεδιαστεί για να είναι αποτελεσματική καθώς είναι μια γλώσσα αρκετά χαμηλού επιπέδου. Έχει πολύ έλεγχο στη μνήμη. Είναι καλό για προγραμματισμό συστήματος και λογισμικό που είναι περιορισμένο σε πόρους. Χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη παιχνιδιών και για τους περισσότερους ανθρώπους, αυτή η περίπτωση χρήσης μπορεί να είναι η πιο ελκυστική.