Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης άσκηση - Μάθημα προγραμματισμού: C#

κλείστε και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε

Η C# (C-Sharp) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού γενικής χρήσης. Αναπτύχθηκε από τη Microsoft ως μέρος του .NET Framework.

Η C# μοιάζει με τις γλώσσες προγραμματισμού C και C++. Το C# υποστηρίζει έντονα πληκτρολογημένες μεταβλητές. Το C# δεν επιτρέπει καθολικές συναρτήσεις ή μεταβλητές. Το C# χρησιμοποιεί χώρους ονομάτων που παρέχουν το ίδιο επίπεδο απομόνωσης με τα πακέτα Java ή C++. Οι χώροι ονομάτων μπορούν να εισαχθούν.

Το C# διαθέτει μηχανισμό συλλογής σκουπιδιών που αποτρέπει τις διαρροές μνήμης. Μας επιτρέπει να λειτουργούμε σε δείκτες διεύθυνσης μνήμης, αλλά εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον μηχανισμό, θα πρέπει να επισημανθεί ως μη ασφαλής.

Η C# όπως και η Java είναι μια γλώσσα που συνήθως συνδέεται με μεγάλα εταιρικά έργα.

Αν θέλετε να πληκτρολογείτε πιο γρήγορα σε C#, θα μπορούσε να σας βοηθήσει στην εταιρική σας καριέρα. Η πληκτρολόγηση σε C# δεν είναι πολύ διαφορετική από την πληκτρολόγηση κώδικα σε Java ή C++. Στον κώδικα C#, υπάρχουν τόνοι αγκύλων που χωρίζουν μπλοκ κώδικα. Εάν θέλετε να μάθετε να πληκτρολογείτε στο C-Sharp, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το μάθημα C# στο AgileFingers τουλάχιστον από καιρό σε καιρό για να επιταχύνετε την πληκτρολόγηση.