Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης άσκηση - Μάθημα προγραμματισμού: JavaScript

κλείστε και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε

Αυτό το μάθημα διδάσκει πώς να πληκτρολογείτε ταχύτερα κώδικα JavaScript στο πληκτρολόγιό σας.

Η JavaScript χρησιμοποιεί μια πολύ παρόμοια σύνταξη με την Java. Είναι ένας από τους λόγους που έχει «Java» στο όνομά του. Αν και η Java και η JavaScirpt έχουν παρόμοια σύνταξη, και οι δύο αυτές γλώσσες είναι θεμελιωδώς διαφορετικές. Η JavaScript είναι μια λειτουργική γλώσσα ενώ η Java είναι αντικειμενοστραφή. Ωστόσο, υπήρξαν κάποιες αλλαγές και στις δύο γλώσσες που κατέστησαν δυνατή τη σύνταξη στη Java ενός λειτουργικού κώδικα και η JavaScript έλαβε κάποιες δομές δεδομένων όπως κλάσεις που είναι τυπικές για μια αντικειμενοστραφή γλώσσα.

Αυτό που είναι σπουδαίο για την ανάπτυξη JavaScript είναι η ικανότητα ανάπτυξης κώδικα γρήγορα. Μπορείτε να εκτελέσετε τον κώδικα σας αμέσως στην κονσόλα προγραμματιστή πολλών προγραμμάτων περιήγησης.

Η JavaScript υπάρχει παντού στο Διαδίκτυο. Αξίζει να μάθετε τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης κώδικα JavaScript.