Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης άσκηση - μάθημα 1

κλείστε και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε

Ας ξεκινήσουμε το μάθημα τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης. Το βασικό μάθημα αποτελείται από μια σειρά μαθημάτων που εξασκούν την ικανότητα να γράφουν τους κατάλληλους χαρακτήρες με τα κατάλληλα δάχτυλα. Αυτά τα μαθήματα δεν έχουν περιορισμούς βάσει του αποκλεισμού ενός συγκεκριμένου μαθήματος, εάν δεν ολοκληρώσετε τον προηγούμενο ή παρόμοιους μηχανισμούς. Ο καθένας είναι διαφορετικός, μαθαίνει με διαφορετικό ρυθμό και έχει διαφορετική άποψη για τη μάθηση. Δεν θέλω να σου επιβάλω τίποτα. Τα μαθήματα όμως προτείνουν μια σειρά ασκήσεων. Θα ξεκινήσουμε με τη βασική σειρά πληκτρολογίου - αυτή που περιέχει 2 πλήκτρα με προσκρούσεις.

Αυτό είναι το πρώτο μάθημα του μαθήματος πληκτρολόγησης πληκτρολογίου. Μην εκπλαγείτε που αντί για λέξεις, υπάρχουν μεμονωμένοι χαρακτήρες όπως "ffff jjjj" σε αυτό το μάθημα. Πρέπει να συνηθίσετε τα δάχτυλά σας να κάνουν κλικ στα δεδομένα πλήκτρα με τα σωστά δάχτυλα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μάθεις να πληκτρολογείς χωρίς να κοιτάς το πληκτρολόγιο. Πρέπει να συνηθίσετε τους μύες σας στη σωστή κίνηση.

Παρατηρήστε ότι τα πλήκτρα στο κέντρο του πληκτρολογίου (στις περισσότερες διατάξεις πληκτρολογίου αυτά είναι τα πλήκτρα "J" και "F") έχουν προσκρούσεις. Πριν πληκτρολογήσετε, θα πρέπει αρχικά να ακουμπήσετε τους δείκτες σας σε αυτά τα πλήκτρα. Η βασική θέση είναι η θέση των χεριών σας όταν δεν πληκτρολογείτε, γιατί για παράδειγμα έχετε μια προσωρινή διακοπή στην πληκτρολόγηση ή απλά ετοιμάζεστε να πληκτρολογήσετε.

Αυτό είναι το πιο εύκολο μάθημα γιατί χρησιμοποιούμε τους δείκτες. Αυτά τα δάχτυλα χρησιμοποιούνται φυσικά για πληκτρολόγηση, στην πραγματικότητα, από κάθε άτομο που πληκτρολογεί στο πληκτρολόγιο. Στα Αγγλικά, η πληκτρολόγηση με δύο δείκτες λέγεται «ράμφισμα». Αυτό το μάθημα για να πληκτρολογήσετε τον τρόπο που όλοι έχουν συνηθίσει. Αργότερα θα γίνει πιο δύσκολο. Προς το παρόν, ας περάσουμε στο «ράμφισμα».