Τυφλο συστημα γραφησ - μάθημα 2

κλείστε και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε

Για να πληκτρολογήσουμε στο πληκτρολόγιο σε αυτό το μάθημα, χρησιμοποιούμε το μεσαίο και το δαχτυλίδι του αριστερού και του δεξιού χεριού. Εάν θέλετε να πληκτρολογείτε πιο γρήγορα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για πληκτρολόγηση και τα δάχτυλά σας εκτός από τους δείκτες σας.

Αυτό το μάθημα είναι πιο δύσκολο από το προηγούμενο, αλλά εξακολουθεί να είναι η βασική σειρά πληκτρολογίου. Όταν τοποθετείτε τους δείκτες σας στα πλήκτρα με τα εξογκώματα, τα μεσαία δάχτυλα, τα δαχτυλίδια και τα μικρά δάχτυλα είναι τοποθετημένα στα ακόλουθα πλήκτρα στη σειρά.

Όπως αναφέραμε στο πρώτο μάθημα, σχεδόν όλοι όσοι πληκτρολογούν στο πληκτρολόγιο χρησιμοποιούν τους δείκτες για πληκτρολόγηση. Όσοι εξακολουθούν να πληκτρολογούν λανθασμένα, χρησιμοποιούν συχνά ένα ακόμη δάχτυλο: το μεσαίο δάχτυλο ή το παράμεσο. Ωστόσο, θα μάθετε να πληκτρολογείτε σωστά και με τα δέκα δάχτυλα.

Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας στη θέση βάσης. Καθώς πληκτρολογείτε, δεν χρειάζεται να τα αφαιρείτε από τα πλήκτρα στα οποία βρίσκονται. Ωστόσο, μην παίρνετε αυτή τη δήλωση κυριολεκτικά. Τα δάχτυλα πρέπει να βρίσκονται πάνω από τα κατάλληλα πλήκτρα, δεν χρειάζεται να τα αγγίζουν κυριολεκτικά. Η πληκτρολόγηση πρέπει να είναι άνετη.