Τυφλο συστημα γραφησ - μάθημα 20

κλείστε και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε

Τα επόμενα μαθήματα γρήγορης πληκτρολόγησης θα αφορούν την πληκτρολόγηση κοινών λέξεων στο πληκτρολόγιο. Γιατί υπάρχουν αυτές οι λέξεις στα μαθήματα; Επειδή είναι πιο συνηθισμένοι σε μια δεδομένη γλώσσα, επομένως, εξασκώντας την πληκτρολόγηση αυτών των λέξεων, προγραμματίζετε τους μύες σας έτσι ώστε να μπορούν να πληκτρολογούν μια δεδομένη λέξη γρήγορα και χωρίς λάθη. Αυτό είναι παρόμοιο με τη γρήγορη ανάγνωση, ή μάλλον με την παγκόσμια ανάγνωση. Σε αυτή την τεχνική δεν εστιάζεις σε μεμονωμένα γράμματα, αλλά κοιτάζοντας τη λέξη ξέρεις τη σημασία της. Οι μύες σας θα θυμούνται τη σειρά των πλήκτρων που χρειάζονται για να σχηματίσουν μια λέξη.

Πάρτε για παράδειγμα τα αγγλικά. Υπολογίζεται ότι έχουμε πάνω από 170.000 λέξεις στα αγγλικά. Κατά κανόνα, ένας μητρικός ομιλητής σε μια δεδομένη γλώσσα χρησιμοποιεί από 15.000 έως 20.000 οικογένειες λέξεων. Μια παραλλαγή μιας δεδομένης λέξης μπορεί να τροποποιηθεί με χρόνους, σε ορισμένες γλώσσες με τρόπους, περιπτώσεις ή πρόσωπα μετράται ως μία λέξη, επομένως ανήκει στην ίδια οικογένεια. Η αλήθεια είναι ότι οι μαθητές ξένων γλωσσών που μαθαίνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα γνωρίζουν μόνο 2-3000 οικογένειες λέξεων. Η έρευνα δείχνει ότι για να μιλήσετε αποτελεσματικά μια γλώσσα, πρέπει να γνωρίζετε περίπου χίλιες οικογένειες λέξεων που είναι πιο κοινές σε μια δεδομένη γλώσσα. Η γνώση οκτακοσίων λέξεων δίνει κατανόηση της προφορικής γλώσσας κατά 75%.

Έτσι, η εξάσκηση του τυφλό συστήματος δακτυλογράφησης από τις οκτακόσιες πιο κοινές λέξεις στα αγγλικά, θα σας βοηθήσει να εξασκήσετε το 75% του λεξιλογίου που χρησιμοποιείται συνήθως.

Το AgileFingers περιέχει περίπου 2000 λέξεις στα μαθήματα πληκτρολογίου, οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εξασκηθείτε. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η πληκτρολόγηση κειμένων είναι πιο ενδιαφέρουσα. Εξασκεί επίσης τις πιο συνηθισμένες λέξεις, γιατί και οι λέξεις εμφανίζονται με κάποια συχνότητα στο κείμενο, και οι πιο δημοφιλείς θα εμφανίζονται αναγκαστικά πιο συχνά.