Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης άσκηση - Μάθημα προγραμματισμού: PHP

κλείστε και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε

Η PHP είναι μια γλώσσα υπολογιστών γενικού σκοπού που πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία ιστοσελίδων.

Ο κώδικας PHP μπορεί να αναπτυχθεί στους περισσότερους διακομιστές Ιστού. Το αποτέλεσμα του μεταγλωττισμένου κώδικα PHP μπορεί να είναι οποιοσδήποτε τύπος δεδομένων, αλλά συνήθως είναι μια σελίδα HTML.

Η πληκτρολόγηση κώδικα σε PHP με πληκτρολόγιο μοιάζει σαν να πληκτρολογείτε κώδικα JavaScript με JQuery καθώς το σύμβολο $ χρησιμοποιείται πολύ εντατικά. Το σύμβολο του δολαρίου χρησιμοποιείται ως πρόθεμα μεταβλητής. Ο τύπος μιας μεταβλητής δεν χρειάζεται να είναι προκαθορισμένος.

Οι συναρτήσεις και τα ονόματα δεν κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων, αλλά στα ονόματα των μεταβλητών γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Επειδή η PHP δεν εξαρτάται από τύπους δεδομένων, είναι γλώσσα υπολογιστή χαλαρά συζευγμένη.

Η PHP ορίζει πολλές διαφορετικές λειτουργίες. Υποστηρίζει επίσης τον καθορισμό κλάσεων. Η PHP χρησιμοποιεί αγκύλες για να διαχωρίσει μπλοκ κώδικα και δηλώσεις, επομένως η πληκτρολόγηση τους είναι πολύ σημαντική εάν θέλετε να μάθετε τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης στην PHP. Ομοίως με την Java, η PHP χρησιμοποιεί ερωτηματικά για να τερματίσει τις γραμμές κώδικα.