Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης άσκηση - Μάθημα προγραμματισμού: Python

κλείστε και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε

Αυτό το μάθημα αφορά την πληκτρολόγηση κώδικα Python.

Στη γλώσσα προγραμματισμού Python, ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι η εσοχή. Επομένως, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί σχετικά με τη χρήση του "Enter"

Η Python δεν χρησιμοποιεί αγκύλες τόσο εντατικά όσο γλώσσες όπως η Java ή η JavaScript. Τα μπλοκ κώδικα δεν τελειώνουν με ερωτηματικά αλλά με μια νέα γραμμή.

Η Python έχει τη συγκεκριμένη σύμβαση δημιουργίας μεταβλητών και ονομάτων μεθόδων. Οι λέξεις χωρίζονται με μια υπογράμμιση σε αυτή τη σύμβαση. Ενώ ένα όνομα κλάσης είναι γραμμένο στο (επάνω) CamelCase (ονομάζεται επίσης PascalCase ή StudlyCase).