τρέχων στόχος
(λέξεις ανά λεπτόχαρακτήρες ανά λεπτό)
0
ΛΑΛ
επίπεδο
ο υψηλότερος στόχος που επιτεύχθηκε
0
ΛΑΛ
τα σημερινά στατιστικά
ολοκληρωμένες ασκήσεις
0
δακτυλογραφημένους χαρακτήρες δακτυλογραφημένες λέξεις
0
ώρα της άσκησης
0
15λ
25λ
45λ
γενικά στατιστικά στοιχεία
ολοκληρωμένες ασκήσεις
0
δακτυλογραφημένους χαρακτήρες δακτυλογραφημένες λέξεις
0
ώρα της άσκησης
0
*ακρίβεια ≥ 90%
διαφήμιση
διαφήμιση
 
Λέξη-άλτης - ένα παιχνίδι πλατφόρμας που διδάσκει τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης - AgileFingers Αυτό το τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης παιχνίδι θα σας μάθει να πληκτρολογείτε πιο γρήγορα. Μάθετε και διασκεδάστε καθώς τα παιχνίδια φέρνουν χαρά στις δύσκολες ζωές μας
διαφήμιση
διαφήμιση
ξεκινήστε να πληκτρολογείτε!
διάγραμμα κρύβω