Lekcie strojopisu

 min.
25 WPM
maximálna rýchlosť 7 dní
najnovšia rýchlosť
rýchlosť ≥ cieľ
graf